Szkoła Podstawowa nr 1
im. Władysława Reymonta w Sieradzu
   

Dziennik elektroniczny

Kalendarz roku szkolnego 2017/2018

Raport z ewaluacji

Projekt unijny
Poszerzamy horyzonty

Projekt unijny
Równamy do najlepszych


Zajęcia w szkole
odbywają się 

w następujących godzinach: 

1. 8.00 - 8.45
2. 8.55 - 9.40
3. 9.50 - 10.35
4. 10.45 - 11.30
5. 11.45 - 12.30
6. 12.45 - 13.30
7. 13.40 - 14.25
8. 14.35 - 15.20
9. 15.30 - 16.15


Archiwum
 
 
 
   
 
   
 


Wykaz podręczników:

szkoła podstawowa (rodzice kupują tylko książki do religii)

oddziały gimnazjalne

Wpłaty za obiady od 20 dnia miesiąca do 30/31 dnia miesiąca za posiłki na kolejny m-c kalendarzowy.

Rodzice zaintersowani wykupieniem obiadów dla dziecka w szkole powinni wypełnić deklarację i dostarczyć ją do sekretariatu lub przesłać mailem na adres sekretariat@sp1.sieradz.eu, w tytule proszę umieścić słowo: obiady.
Obiady będą zamawiane po 2 - 3 dniach od dnia dostarczenia deklaracji. 
Deklaracji nie wypełniają rodzice posiadający decyzję z MOPS-u o przyznaniu obiadów.

Deklaracja do pobrania


Zachęcamy Uczniów, Rodziców i Opiekunów do zapoznania się z dokumentami obowiązującymi w szkole: Statut Szkoły, Zasady Wewnątrzszkolnego Oceniania, wymagania na poszczególne oceny.


Te i inne dokumenty dostępne na stronie BIP oraz w zakładce Ważne dokumenty.Zapraszamy  do obejrzenia: 
prezentacji (plik pdf) 

JEDYNKA oraz folderu Zajęcia pozalekcyjne        
   Sirman-podsumowanie projektu                          Utworzenie Eko-pracowni

                                                               do góry

W dniu 14.10.2016r. w sali gimnastycznej  Szkoły Podstawowej nr 1 w Sieradzu odbyło się uroczyste spotkanie wszystkich pracowników placówki z okazji Dnia Komisji Edukacji Narodowej. Uczniowie zaprezentowali część artystyczną, podczas której wykazali się swymi zdolnościami aktorskimi, recytatorskimi, tanecznymi i muzycznymi.

Nie byłoby w tym nic niezwykłego, a jednak…

Ogromne zaskoczenie na twarzach wszystkich gości pojawiło się wtedy, gdy na scenę nieoczekiwanie wyszli niezwykli aktorzy - rodzice uczniów, którzy zaprezentowali humorystyczne przedstawienie obrazujące lekcje szkole. Rodzice wcielili się w role uczniów i nauczycieli. Na zakończenie swego występu zaśpiewali wspólnie piosenkę.

Niespodzianka podobała się wszystkim pracownikom szkoły, rodzicom, którzy przybyli na tę uroczystość oraz uczniom, którzy zobaczyli, że dorośli też potrafią doskonale się bawić. Cieszymy się, że współpraca z rodzicami układa się pomyślnie i zawsze możemy na nich liczyć.


Copyright (c)2012 Szkoła Podstawowa nr 1