Szkoła Podstawowa nr 1
im. Władysława Reymonta w Sieradzu
   

Dziennik elektroniczny

Kalendarz roku szkolnego 2017/2018

Raport z ewaluacji

Projekt unijny
Poszerzamy horyzonty

Projekt unijny
Równamy do najlepszych


Zajęcia w szkole
odbywają się 

w następujących godzinach: 

1. 8.00 - 8.45
2. 8.55 - 9.40
3. 9.50 - 10.35
4. 10.45 - 11.30
5. 11.45 - 12.30
6. 12.45 - 13.30
7. 13.40 - 14.25
8. 14.35 - 15.20
9. 15.30 - 16.15

logo BIP

Archiwum
 
 
 
 
   
 
   
 


Wpłaty za obiady od 20 dnia miesiąca do 30/31 dnia miesiąca za posiłki na kolejny m-c kalendarzowy.

Rodzice zaintersowani wykupieniem obiadów dla dziecka w szkole powinni wypełnić deklarację i dostarczyć ją do sekretariatu lub przesłać mailem na adres sekretariat@sp1.sieradz.eu, w tytule proszę umieścić słowo: obiady.
Obiady będą zamawiane po 2 - 3 dniach od dnia dostarczenia deklaracji. 
Deklaracji nie wypełniają rodzice posiadający decyzję z MOPS-u o przyznaniu obiadów.

Deklaracja do pobrania

Zachęcamy Uczniów, Rodziców i Opiekunów do zapoznania się z dokumentami
obowiązującymi w szkole: 
BIP oraz zakładka Ważne dokumenty.

Urząd Miasta Sieradza podpisał umowę z Małopolskim Centrum Profilaktyki z Krakowa na sporządzenie diagnozy zagrożeń społecznych mieszkańców Sieradza. Diagnoza posłuży do przygotowania programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, programu przeciwdziałania przemocy oraz programu przeciwdziałania narkomanii na najbliższe lata na terenie naszego miasta.

Prosimy uczniów o anonimowe wypełnienie ankiety:

Ankieta- uczniowie klas 4-7 SP.

http://badania.corigo.pl/ankieta/303425/sieradz-2017-diagnoza-zagrozen-spolecznych-sp-badania-rozszerzone.html

Gimnazjum klasy: 2 i 3

http://badania.corigo.pl/ankieta/303427/sieradz-2017-diagnoza-zagrozen-spolecznych-gimn-badania-rozszerzone.html

Dodatkowo,  klasa 3 gimnazjum wypełnia jeszcze ankietę:

ESPAD kl.3

http://badania.corigo.pl/ankieta/303611/espad-sieradz-2017-klasy-3.html
    Sztab WOŚP SP 1
 
 Z okazji Dnia Edukacji Narodowej odbyła się w naszej szkole uroczystość.
Zapraszamy  do obejrzenia: 
prezentacji (plik pdf) 

JEDYNKA         
                                                                                                                                                   Utworzenie Eko-pracowni

                                                               do góry


Copyright (c)2012 Szkoła Podstawowa nr 1