Szkoła Podstawowa nr 1
im. Władysława Reymonta w Sieradzu
   

Dziennik elektroniczny

Kalendarz roku szkolnego 2015/ 2016

Raport z ewaluacji

Zajęcia w szkole
odbywają się 

w następujących godzinach: 

1. 8.00 - 8.45
2. 8.55 - 9.40
3. 9.50 - 10.35
4. 10.45 - 11.30
5. 11.45 - 12.30
6. 12.45 - 13.30
7. 13.40 - 14.25
8. 14.35 - 15.20


Archiwum
 
 
 
   
 


Zachęcamy Uczniów, Rodziców i Opiekunów do zapoznania się z dokumentami obowiązującymi w szkole: Statut Szkoły, Zasady Wewnątrzszkolnego Oceniania, wymagania na poszczególne oceny.

Te i inne dokumenty dostępne na stronie BIP oraz w zakładce Ważne dokumenty.Zapraszamy  do obejrzenia: 
prezentacji (plik pdf) 

JEDYNKA oraz folderu Zajęcia pozalekcyjneRodzice zaintersowani wykupieniem obiadów dla dziecka w szkole powinni wypełnić deklarację i dostarczyć ją do sekretariatu lub przesłać mailem na adres sekretariat@sp1.sieradz.eu, w tytule proszę umieścić słowo: obiady.
Obiady będą zamawiane po 2 - 3 dniach od dnia dostarczenia deklaracji.
Deklaracji nie wypełniają rodzice posiadający decyzję z MOPS-u o przyznaniu obiadów.

Deklaracja do pobrania

 


 

 

Sirman-podsumowanie projektu 

11 Listopada - Święto Niepodległości

Samorząd Uczniowski reprezentował naszą szkołę
w uroczystościach miejskich.

Uczniowie klasy 4b przygotowali z tej okazji audycję.
Ślubowanie i pasowanie uczniów klas pierwszych.


Uczniowie naszej szkoły w 55. Biegach Ulicami Sieradza.

(nasze.fm)


Jarmark Powiatowy- uczniowie SP nr 1 w Sieradzu integrują się ze społecznością lokalną.

Rozpoczęcie roku szkolnego 2015/2016 

Jedynka mecenasem -
wystawa w Bibliotece Pedagogicznej w Sieradzu

5 lipca 2015 r. w sieradzkiej kolegiacie odbyły się uroczystości Sieradzkiego Świętowania w Promieniach Świętości. To uroczystości w ramach przygotowań do 31 Światowych Dni Młodzieży, które odbędą się w przyszłym roku w Krakowie.

Jednym z punktów świętowania było rozstrzygnięcie diecezjalnego konkursu "Wakacje ze Świętymi".
W kategorii listu wśród szkół podstawowych pierwsze miejsce zdobyła Katarzyna Zaborowska z SP nr 1 
Sieradz                                                               do góryCopyright (c)2012 Szkoła Podstawowa nr 1