Szkoła Podstawowa nr 1
im. Władysława Reymonta w Sieradzu
   

Dziennik elektroniczny

Kalendarz roku szkolnego 2015/ 2016

Raport z ewaluacji

Zajęcia w szkole
odbywają się 

w następujących godzinach: 

1. 8.00 - 8.45
2. 8.55 - 9.40
3. 9.50 - 10.35
4. 10.45 - 11.30
5. 11.45 - 12.30
6. 12.45 - 13.30
7. 13.40 - 14.25
8. 14.35 - 15.20


Archiwum
 
 
 
   
 

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2016/2017

V - VI

           godz.

900

III - IV

         godz.

1000

0, I, II

         godz.

1100

Rodzice uczniów klas I proszeni są o przyjście do sali gimnastycznej o godz. 1030


JEDYNKA najfajniejszą podstawówką powiatu sieradzkiego! 


sieradz.naszemiasto.pl



Zachęcamy Uczniów, Rodziców i Opiekunów do zapoznania się z dokumentami obowiązującymi w szkole: Statut Szkoły, Zasady Wewnątrzszkolnego Oceniania, wymagania na poszczególne oceny.


Te i inne dokumenty dostępne na stronie BIP oraz w zakładce Ważne dokumenty.



Zapraszamy  do obejrzenia: 
prezentacji (plik pdf) 

JEDYNKA oraz folderu Zajęcia pozalekcyjne



Rodzice zaintersowani wykupieniem obiadów dla dziecka w szkole powinni wypełnić deklarację i dostarczyć ją do sekretariatu lub przesłać mailem na adres sekretariat@sp1.sieradz.eu, w tytule proszę umieścić słowo: obiady.
Obiady będą zamawiane po 2 - 3 dniach od dnia dostarczenia deklaracji.
Deklaracji nie wypełniają rodzice posiadający decyzję z MOPS-u o przyznaniu obiadów.

Deklaracja do pobrania

 


        
   Sirman-podsumowanie projektu                          Program edukacji ekologicznej


                                                               do góry


Copyright (c)2012 Szkoła Podstawowa nr 1