Archiwum
 
 

Zajęcia w szkole odbywają się
w następujących godzinach:

1. 8.00 - 8.45   Dziennik elektroniczny 
2. 8.55 - 9.40  
3. 9.50 - 10.35   Kalendarz roku szkolnego 2014/ 2015 
4. 10.45 - 11.30  
5. 11.45 - 12.30    
6. 12.45 - 13.30   Zajęcia pozalekcyjne - folder (2,84 MB)
7. 13.40 - 14.25  
8. 14.35 - 15.20  
     

Harmonogram zajęć wychowawczo - opiekuńczych organizowanych w czasie przerwy świątecznej:

 

DATA

GODZINA

  1.  

22 XII 2014r.

8.00-15.00

  1.  

23 XII 2014r.

8.00-15.00

  1.  

24 XII 2014r.

8.00-13.00

  1.  

29 XII 2014r.

8.00-15.00

  1.  

30 XII 2014r.

8.00-15.00

  1.  

31 XII 2014 r.

8.00- 13.00

  1.  

2 I 2015r.

7.00-16.15

  1.  

5 I 2015r.

7.00-16.15

Zachęcamy Uczniów, Rodziców i Opiekunów do zapoznania się z dokumentami obowiązującymi w szkole: Statut Szkoły, Zasady Wewnątrzszkolnego Oceniania, wymagania na poszczególne oceny.
Te i inne dokumenty dostępne na stronie BIP oraz w zakładce Ważne dokumenty.