Nr konta Rady Rodziców:

80 1240 3275 1111 0010 8779 7355

Komunikat z dnia 26.02.2021r.
Dyrekcja Szkoły Podstawowej nr 1 im. Władysława Reymonta w Sieradzu informuje, że od 1  do 14 marca 2021 r. :
– uczniowie klas I-III nadal będą uczyć się w trybie stacjonarnym
-uczniowie klas IV-VIII kontynuować będą naukę w trybie zdalnym ( TEAMS)
W oddziałach przedszkolnych zajęcia odbywają się bez zmian ( zgodnie z planem, tryb stacjonarny) .

DRODZY RODZICE!

Przedstawiamy najważniejsze wytyczne i informacje
związane z organizacją nauczania w obecnej sytuacji epidemicznej
obowiązujące od 18 stycznia 2021r.

 1. Do szkoły może uczęszczać uczeń bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych.
 2. Uczniowie mogą być przyprowadzani do szkoły i z niej odbierani przez opiekunów bez objawów chorobowych.
 3. Uczniowie na teren szkoły wchodzą w osłonie ust i nosa, pozostają w niej do momentu dotarcia do swojej strefy na korytarzu szkolnym. W klasach nie ma obowiązku zasłaniania ust. W przypadku udania się do toalety, pielęgniarki, stomatologa itp. podopieczni mają obowiązek noszenia maseczki czy przyłbicy.
 4. Z uwagi na sytuację epidemiczną uczniowie poszczególnych klas korzystają z różnych wejść do szkoły oraz szatni.

Klasa 3b wejście boczne nr 3 – przy sali gimnastycznej (schodami w górę)

                – szatnia WF przy sali gimnastycznej

Klasa 1b i 3awejście boczne nr 2 – za bramą na parkingu (schodami w dół)

                       – szatnia naprzeciwko stołówki

Pozostałe klasy wchodzą wejściem głównym nr 1 i korzystają z głównej szatni

 1. Uczniowie są zobowiązani dezynfekować dłonie po wejściu do szkoły- I-VIII. Młodsze dzieci myją ręce w łazience.
 2. Rodzice dziecka mają obowiązek zaopatrzyć dziecko w indywidualną osłonę nosa i ust do zastosowania w przestrzeni wspólnej szkoły oraz w przestrzeni publicznej – zgodnie z aktualnymi przepisami prawa.
 3. Zużyte maseczki i rękawiczki należy umieścić w odpowiednim koszu, który znajduje się na korytarzu.
 1. Na terenie szkoły ograniczono przebywanie w szkole osób z zewnątrz do niezbędnego minimum. Interesanci przy wejściu do szkoły są zobowiązaniu do wypełnienia niezbędnych dokumentów, będą mieć mierzoną temperaturę. w osłonie ust i nosa. Przy wejściu głównym utworzono strefę dla interesantów.
 2. Do szkoły zapraszamy rodziców tylko wtedy, kiedy wizyta jest konieczna, wszelkie sprawy proszę załatwiać telefonicznie lub mailowo. (Email:sekretariat@sp1.sieradz.eu: (0-43) 827 14 21, 519 540 572.
 3. Wpłaty za obiady należy dokonać na konto bankowe. (dotyczy „0” oraz I-VIII)

Nr konta 69 1020 4564 0000 5502 0095 3380

 1. Rodzic ma obowiązek poinformować szkołę w przypadku zakażenia ucznia Covid-19, bądź członka jego rodziny a także w przypadku przebywania na kwarantannie ucznia lub członka jego rodziny.
 2. Jeżeli pracownik szkoły zaobserwuje u ucznia objawy mogące wskazywać na infekcję dróg oddechowych, w tym w szczególności gorączkę czy kaszel, uczeń zostanie skierowany do izolatki, nauczyciel powiadamia dyrektora a ten Sanepid. Rodzic zostanie niezwłocznie powiadomiony o zaistniałej sytuacji.
 3. Rodzic ma obowiązek regularnie kontrolować dziennik elektroniczny, ponieważ tam będą przesyłane wszystkie niezbędne informacje.
 1. Oddziały przypisane są do jednej sali lekcyjnej – (z wyjątkiem sali informatycznej 203 oraz sali gimnastycznej).

1a–sala nr 5
1b–sala nr 013
2a–sala nr 8
2b–sala nr 201
3a–sala nr 106
3b–sala 204
3c – sala 101

 1. Uczniowie spędzają przerwy na korytarzu w wyznaczonej strefie (oznaczone liniami).
 2. W przypadku pozostania dzieci w sali podczas przerwy, pozostają pod opieką nauczyciela (dotyczy klas I-III).
 3. Obowiązują ogólne zasady higieny: częste mycie rąk (po przyjściu do szkoły należy bezzwłocznie umyć ręce), ochrona podczas kichania i kaszlu oraz unikanie dotykania oczu, nosa i ust. Obowiązuje zachowanie dystansu społecznego.
 4. Uczniowie mogą korzystać z własnych pomocy dydaktycznych. Nie powinni zabierać ze sobą do szkoły niepotrzebnych przedmiotów (w tym cukierków urodzinowych). Zostaje ograniczone korzystanie z pomocy szkolnych. Uczniowie nie powinni wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą.
 5. Uczniowie mają obowiązek codziennego zabierania wszystkich rzeczy z szatni po lekcjach do domu (w tym butów na zmianę).
 6. Wskazane jest, aby do świetlicy szkolnej uczęszczali w pierwszej kolejności uczniowie rodziców obojga pracujących lub oczekujących na dodatkowe zajęcia pozalekcyjne (ze względu na reżim sanitarny).
 7. Podczas zajęć lekcyjnych uczniowie siedzą w ławkach pojedynczo.
 8. Oddziały klasowe spożywają obiady o wyznaczonych porach.
 9. W bibliotece szkolnej mogą przebywać maksymalnie 3 osoby i pracownik. Uczniowie nie mają wolnego dostępu do księgozbioru.
 10. Źródełko wody pitnej zostaje wyłączone, proszę zapewnić dzieciom odpowiednią dzienną ilość picia.
 11. Rodzice mają obowiązek zapoznać się ze szczegółowymi procedurami dotyczącymi Covid-19 zamieszczonymi na stronie szkoły jedynkasieradz.pl (od 18.01.2021r.)

Komunikat z dnia 15.01.2021r.

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 im. Władysława Reymonta w Sieradzu informuje, że :

– uczniowie klas  I-III będą uczyć się w trybie stacjonarnym od 18.01.20211r.

uczniowie klas IV-VIII  będą uczyć się w trybie zdalnym ( TEAMS) od  18.01.2021r.

oddziałach przedszkolnych zajęcia odbywają się bez zmian   ( zgodnie z planem, tryb stacjonarny,  w szkole) .

Proszę o zapoznanie się z informacjami dotyczącymi zmiany sali/szatni (nowe wejścia do szkoły) – dotyczy uczniów klas I-III.

Proszę na bieżąco śledzić wiadomości, które będą pojawiały się w dzienniku elektronicznym , wszelkie problemy  należy zgłaszać w pierwszej kolejności  wychowawcom.

                                 Ważne informacje dla uczniów klas IV-VIII

 1. Biblioteka szkolna umożliwia uczniom/rodzicom wypożyczenie lektur zgodnie z podanym harmonogramem:
 2. Kościuszki 14 : kl. kl. 4-5 środa 15.30-17.00, kl. 6 wtorek 15.30-17.00,
 3. Rycerska 4 : kl. 7-8 czwartek 15.30-17.00.
 4. Konsultacje z pedagogiem, psychologiem.
 5. Uczeń zgłasza chęć kontaktu z pedagogiem/psychologiem wychowawcy, który umawia spotkanie lub zgłasza się bezpośrednio do pedagoga/psychologa za pomocą TEAMS.
 6. Rodzic umawia spotkanie z pedagogiem/psychologiem telefonicznie 43 827 14 21 lub za pośrednictwem dziennika elektronicznego.
 7. Godziny pracy :
Nauczyciel Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
Aleksandra Nieborak 8.00-8.50

9.50-12.40

13.30-14.50

8.00-9.50

10.45-13.40

8.00-9.50

10.45-14.40

8.00-8.50

9.50-12.45

13.30-14.15

9.00-11.40
Ewa Moskalik 8.00-11.00 8.00-11.00 9.00-11.00 8.30-11.30 ——–
Weronika Wawrzyniak 10.30-14.30 8.00-13.00 8.45-13.45 8.00-12.00 8.00-12.00
 1. Uczniowie klas /rodzice umawiają się na konsultacje  z danym nauczycielem za pośrednictwem dziennika elektronicznego. Dyżur nauczycieli w każdy wtorek w godz. 16.00-17.00 (TEAMS/dziennik elektroniczny).
 2. Zajęcia pozalekcyjne ( w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej), zajęcia rewalidacyjne odbywają się według dotychczasowego planu ( TEAMS). Zajęcia na basenie prowadzone są podobnie jak wychowanie fizyczne –TEAMS .
 3. Szkoła zapewnia funkcjonowanie świetlicy w szczególności dla uczniów, których rodzice są bezpośrednio zaangażowani w walkę z pandemią Covid-19 (proszę zgłaszać zapotrzebowanie na opiekę świetlicową za pośrednictwem poczty elektronicznej – sekretariat@sp1.sieradz.eu lub dziennika elektronicznego.
 4. W okresie zawieszenia zajęć stacjonarnych szkoła umożliwia uczniom klas 8 konsultacje indywidualne lub w małych grupach , do 5 osób. Zainteresowani proszeni są o zgłaszanie się za pośrednictwem dziennika elektronicznego (wiadomość wysłana do wicedyrektora M. Pertkiewicz). Termin konsultacji zostanie ustalony po zebraniu chętnych i podany do wiadomości uczniów/ rodziców.

 

Beata Adamiak

Dzień Bezpiecznego Internetu

Dzień Bezpiecznego Internetu (DBI) obchodzony jest z inicjatywy Komisji Europejskiej od 2004 roku. Początkowo wydarzenie to świętowały jedynie państwa europejskie, ale już od lat DBI przekracza granice Europy angażując państwa z...

158 rocznica wybuchu Powstania Styczniowego

Z okazji nadchodzącej rocznicy wybuchu Powstania Styczniowego, zachęcam do zapoznania się z informacjami:

29 Finał WOŚP

Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy zaczęła grać z samego rana także w Sieradzu. W sztabie urządzonym przez Szkołę Podstawową nr 1 w Sieradzu do kwesty – z zachowaniem reżimu sanitarnego – przystąpiło 50 wolontariuszy. Sieradz...

Dzień Babci i Dzień Dziadka

Z tej wyjątkowej okazji nasze studio odwiedziły dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 1 im. Władysława Reymonta w Sieradzu: (http://www.nasze.fm)

Projekty edukacyjne realizowane w roku szkolnym 2020/2021:

Apetyt na czytanie

By JedynkaOn 9 września 2018

Pisanie nie jest trudne

By JedynkaOn 9 września 2018

Zmagania z ortografią

By JedynkaOn 9 września 2018

Uwalnianie książek

By JedynkaOn 11 października 2018

Sprawnie liczę

By JedynkaOn 31 października 2018