Nowe filmy w Galerii

W zakładce Dla uczniów nowa strona Porady

 1. W okresie od dnia 25 marca 2020 r. do dnia 10 kwietnia 2020 r. w Szkole Podstawowej nr 1 im. Władysława Reymonta w Sieradzu realizowane jest kształcenie na odległość z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.
 2. Ustalam następujące formy kontaktu z dyrektorem szkoły:
 3. kontakt za pomocą e-dziennika,
 4. kontakt e-mail / adres: dyrektor@sp1.sieradz.eu / sekretariat@sp1.sieradz.eu
 5. kontakt telefoniczny: 43 827 14 21 tel. kom. 721 295 287
 6. Począwszy od dnia 25 marca 2020r. nauczyciele umieszczają materiał edukacyjny dla uczniów/wychowanków w dzienniku elektronicznym (zgodnie z planem lekcji w danym oddziale) :
 7. a) klasy I-VIII- zakładka ZADANIA DOMOWE
 8. b) grupa przedszkolna i oddział przedszkolny- zakładka KONTAKT Z RODZICAMI

lub w szczególnych przypadkach w sposób wcześniej ustalony z wychowawcą i rodzicami: poczta elektroniczna, portal internetowy, telefon.

Inne materiały edukacyjne są wysyłane w formie wiadomości do rodzica.

 1. Materiały edukacyjne są wysyłane od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00 – 10.00.
 2. Od poniedziałku do piątku w godzinach 10.00-13.00 uczniowie/rodzice mają możliwość kontaktu/konsultacji z nauczycielem za pośrednictwem dziennika elektronicznego, poczty służbowej nauczyciela (lub w inny sposób wcześniej ustalony z nauczycielem/wychowawcą). Nauczyciel pełni wtedy dyżur przy komputerze. Nauczyciel zdalnie nadzoruje pracę uczniów, odpowiada na pytania, udziela wskazówek.

Dodatkowe konsultacje z rodzicami: codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach 17.00-18.00.

Ponadto do dyspozycji rodziców/uczniów są także :

 1. a) pedagog ( ul. Kościuszki 14) od poniedziałku do piątku w godz. 9.00-13.00 , 17.00-18.00
 2. b) psycholog ( ul. Kościuszki 14 i ul. Rycerska 4) od poniedziałku do piątku w godz.    

     9.00-13.00 , 17.00-18.00

 1. c) pedagog (ul. Rycerska 4) poniedziałek i czwartek godz. 9.00-13.00, 17.00-18.00
 2. d) specjaliści , w tym nauczyciele posiadający kwalifikacje z zakresu pedagogiki

specjalnej zatrudnieni dodatkowo w celu współorganizowania kształcenia uczniów

niepełnosprawnych niedostosowanych społecznie oraz zagrożonych niedostosowaniem

społecznym od poniedziałku do piątku w godz. 9.00-13.00 , 17.00-18.00

           – nauczyciele pełnią wtedy dyżur przy komputerze.

 

Jeśli uczeń/rodzic zada pytanie po godz. 18.00 – nauczyciele udzielają odpowiedzi następnego dnia roboczego.

Kontakt za pośrednictwem dziennika elektronicznego ( w szczególnych przypadkach kontakt telefoniczny 43 827 14 21 od poniedziałku do piątku godz. 8.00-15.00/ za pośrednictwem sekretariatu ).

 

 1. Zasady komunikowania się nauczycieli z rodzicami
  1. Nauczyciele są zobowiązani do utrzymywania stałego kontaktu z rodzicami.
  2. Kontakty nauczycieli z rodzicami powinny odbywać się z wykorzystaniem następujących narzędzi:
 • e-dziennika
 • poczty elektronicznej (e-mail )
 • w szczególnych przypadkach –telefonu

lub

 • w innych formach ustalonych wcześniej z nauczycielem/wychowawcą /rodzicem.
  1. Kontaktując się z rodzicami, należy określić i podać do ich wiadomości sposoby oraz czas, kiedy nauczyciel jest dostępny dla rodziców.

Informacja do Uczniów/Rodziców/Nauczycieli

Szkoła Podstawowa nr 1 w Sieradzu

Drodzy Uczniowie i Uczennice, Rodzice, Nauczyciele!

W związku z zawieszeniem zajęć edukacyjnych, szkoła prowadzi zdalne nauczanie w wersji online. Proszę na bieżąco sprawdzać stronę internetową szkoły (www.jedynkasieradz.pl ), wiadomości zamieszczone w dzienniku elektronicznym ( nauczyciele także pocztę służbową). Wychowawcy ustalą z rodzicami i nauczycielami sposób prowadzenia zdalnego nauczania dla danej klasy.

W przypadku pytań i wątpliwości związanych z przesłanym przez nauczycieli materiałem, proszę o zadawanie pytań nauczycielom za pośrednictwem dziennika elektronicznego (lub w sposób ustalony z wychowawcą) od poniedziałku do piątku w godz. 9.00-13.00.

Nauczyciele będą wysyłali uczniom materiały i zagadnienia w godz. 9.00-13.00. Każdy nauczyciel indywidualnie ustali sposób sprawdzania wykonania przez uczniów zadanej pracy.

Drodzy Uczniowie!

W najbliższych dniach  każdy z nas będzie musiał ustalić sobie zupełnie nowy tryb dnia. Pamiętajcie też, że ograniczenia spotkań towarzyskich, wyjść na miasto
i cotygodniowych zajęć dodatkowych wynikają z bezpieczeństwa i nie są na zawsze!
Potraktujcie ten okres jako dodatkową możliwość do ćwiczenia cierpliwości, optymizmu, odpowiedzialności i kreatywności.
To nie jest okres ferii. Wszyscy nadal mamy obowiązki, które będziemy realizować. Zmienia się jedynie sposób, w jaki będziemy to robić.
Poniżej przesyłam Wam wskazówki, jak najskuteczniej wykorzystać ten nietypowy czas.
Utrzymaj szkolny tryb dnia:
1. Wstawaj o tej samej porze.
2. Zachowaj poranną rutynę – pamiętaj o higienie i posiłkach.
3. Przed rozpoczęciem nauki  otwórz okno i pooddychaj świeżym powietrzem .
4. O określonej porze zacznij pracę zadaną przez nauczycieli.
5. W czasie nauki rób sobie krótkie ruchowe przerwy (np. rozciąganie się, wstanie z miejsca, spacer po mieszkaniu).
6. W czasie przerw unikaj oglądania YouTube, filmów, grania  w gry. To świetna okazja do ćwiczenia samodyscypliny.
7. Zaplanuj sobie czas popołudniowy.
8. Utrzymuj kontakty towarzyskie TYLKO online.
9. Ustal sobie limit grania w gry komputerowe/ oglądania filmów.
10. 1,5 godziny przed snem wyłącz elektronikę. Zaniedbując to, narażasz się na problemy ze snem.
11. Przed pójściem spać podsumuj to, co udało Ci się wykonać danego dnia. Doceń siebie! Wciągnij wnioski na następny dzień – czego chcesz robić więcej, czego mniej.
12. Uspokój umysł. Wieczór to dobry moment do treningu umysłu. Naucz swój umysł, jak ma  wchodzić w stan relaksu. Wystarczy, byś przez 5- minut w pozycji siedzącej odliczał/a oddechy. Kiedy skoncentrujesz uwagę na oddechach, zbędne myśli zaczną się wyciszać.
13. Dbaj o sen. Śpij minimum 8 godzin. To wzmacnia odporność fizyczną i psychiczną.
14.Słuchaj muzyki relaksacyjnej/wyciszającej.
15. Pamiętaj, że książka może stać się Twoim przyjacielem.

Proszę, dbaj o siebie i przestrzegaj ograniczeń!

Drodzy Rodzice!

Proszę o kontrolowanie wykonywania zadań przez dzieci , motywowanie i mobilizowanie ich do pracy. Proszę o zorganizowanie dzieciom miejsca do nauki oraz o zadbanie o ich bezpieczeństwo w sieci.

Drodzy Nauczyciele!

Organizujcie zdalne nauczanie z wykorzystaniem dostępnych Wam metod i technik kształcenia na odległość, analizujcie możliwość zdalnej realizacji tygodniowego rozkładu zajęć dla poszczególnych klas z uwzględnieniem jego modyfikacji.

Drodzy Uczniowie i Uczennice, Rodzice, Nauczyciele!

Zadbajcie o swoje zdrowie oraz o zdrowie najbliższych! Pamiętajcie o zachowaniu higieny pracy, przestrzeganiu zasad bezpieczeństwa w sieci.

Beata Adamiak – dyrektor szkoły

Wyniki szkolnego konkursu Barka dla Jana Pawła II: Pierwsze miejsce – klasa 3b Drugie miejsce – klasa 2a Trzecie miejsce – klasa 1a Gratulujemy:) Nagrody zostaną wręczone jak wrócimy do szkoły.

W dniu 3 marca 2020 r. grupa uczniów ze Szkoły Podstawowej nr 1 im. Władysława Reymonta wzięła udział w wycieczce do Łasku, gdzie zwiedziła łaską kolegiatę oraz znajdujący się w niej skarbiec. Wejście do skarbca możliwe było dzięki uprzejmości przewodnik...

W ramach współpracy na szczeblu rodzic-szkoła-dziecko odbyły się w naszej świetlicy warsztaty „Ku wiośnie-idą święta” z Panią Anią Gołąb, mamą uczniów naszej szkoły: Marlenki i Dominika. To właśnie dzięki uprzejmości Pani Ani dzieci przebywające po lekcjach w świetlicy...

Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych – Obchody w Wągłczewie i Orle...

W Dniu Pamięci Żołnierzy Wyklętych uczniowie Szkoły Podstawowej nr 1 im. Władysława Reymonta wzięli udział we mszy świętej w Wągłczewie, a następnie pikniku patriotycznym w Orle Białym, gdzie znajduje się pomnik Braci Chowańskich...

Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych

1 marca 2020 roku uczniowie Szkoły Podstawowej nr 1 im. Władysława Reymonta wzięli udział w obchodach Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Pierwsza część uroczystości miała miejsce w kościele garnizonowym, gdzie odprawiona została msza...

Organizacja „Katyń”

W dniu 27 lutego 2020 roku uczniowie SP nr 1 wzięli udział w wykładzie dr Joanny Żelazko na temat działalności organizacji „Katyń”, która powstała wśród sieradzkiej młodzieży w roku 1947. Członkowie organizacji przeciwstawiali się...

„Sieradzanie – kawalerowie orderu Virtuti Militari”

W dniu 6 lutego 2020 roku w sali lustrzanej Spółdzielczego Domu Kultury w Sieradzu odbył się wernisaż wystawy poświęconej kawalerom orderu Virtuti Militari,  najwyższego polskiego odznaczenia wojennego. Wystawę otworzył znany sieradzki...

Projekty edukacyjne realizowane w roku szkolnym 2019/2020:

Apetyt na czytanie

By JedynkaOn 9 września 2018

Pisanie nie jest trudne

By JedynkaOn 9 września 2018

Zmagania z ortografią

By JedynkaOn 9 września 2018

Uwalnianie książek

By JedynkaOn 11 października 2018

Sprawnie liczę

By JedynkaOn 31 października 2018