AKTUALNOŚCI SZKOLNE

Bieżące informacje

Nr konta Rady Rodziców:

80 1240 3275 1111 0010 8779 7355

Komunikat z dnia 19.03.2021r.

1.Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 im. Władysława Reymonta w Sieradzu informuje, że zgodnie z komunikatem MEN uczniowie klas I-VIII szkół podstawowych  realizują  naukę zdalną ( TEAMS).  Nowe zasady funkcjonowania szkoły wejdą w życie od  22 marca 2021r.  i będą obowiązywały do 11 kwietnia 2021r.

2.Wszystkie zajęcia uczniów klas I-VIII : zajęcia lekcyjne i pozalekcyjne, zajęcia w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej,  zajęcia rewalidacyjne będą odbywały się zgodnie  z wcześniej ustalonym planem.

Zajęcia na basenie dla zadeklarowanych uczniów  będą prowadzone tak jak wychowanie fizyczne ( TEAMS).

 1. W oddziałach przedszkolnych zajęcia odbywają się bez zmian ( zgodnie z planem, tryb stacjonarny, w szkole) .

Dla dzieci z oddziałów przedszkolnych  przygotowywane są  posiłki ( zgodnie z wcześniejszymi deklaracjami)  – w razie dłuższej nieobecności przypominam o zgłoszeniu tego faktu w sekretariacie w celu dokonania odpisów.

4.Proszę na bieżąco śledzić wiadomości, które będą pojawiały się w dzienniku elektronicznym , wszelkie problemy należy zgłaszać w pierwszej kolejności  wychowawcom.

                                 Ważne informacje dla uczniów klas I-VIII

 1. Biblioteka szkolna umożliwia uczniom/rodzicom wypożyczenie lektur zgodnie z podanym harmonogramem:
 2. Kościuszki 14 : kl. 1-3 wtorek 15.30-17.00 , kl. 4-5 środa 15.30-17.00, kl. 6 wtorek 15.30-17.00,
 3. Rycerska 4 : kl. 7-8 czwartek 15.30-17.00.
 4. Konsultacje z pedagogiem, psychologiem.
 5. Uczeń zgłasza chęć kontaktu z pedagogiem/psychologiem wychowawcy, który umawia spotkanie lub zgłasza się bezpośrednio do pedagoga/psychologa za pomocą TEAMS.
 6. Rodzic umawia spotkanie z pedagogiem/psychologiem telefonicznie 43 827 14 21 lub za pośrednictwem dziennika elektronicznego.
 7. Godziny pracy :
Nauczyciel Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
Aleksandra Nieborak 8.00-8.50

9.50-12.40

13.30-14.50

8.00-9.50

10.45-13.40

8.00-9.50

10.45-14.40

8.00-8.50

9.50-12.45

13.30-14.15

9.00-1.40
Ewa Moskalik 8.00-11.00 8.00-11.00 9.00-11.00 8.30-11.30 ——–
Weronika Wawrzyniak 10.30-14.30 8.00-13.00 8.45-13.45 8.00-12.00 8.00-12.00
 1. Uczniowie klas /rodzice umawiają się na konsultacje  z danym nauczycielem za pośrednictwem dziennika elektronicznego. Dyżur nauczycieli w każdy wtorek w godz. 16.00-17.00 (TEAMS/dziennik elektroniczny).
 2. Zajęcia pozalekcyjne ( w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej), zajęcia rewalidacyjne odbywają się według dotychczasowego planu ( TEAMS). Zajęcia na basenie prowadzone są podobnie jak wychowanie fizyczne –TEAMS .
 3. Szkoła zapewnia zajęcia zdalne na terenie szkoły oraz opiekę świetlicową dla uczniów kl. I-III   , których rodzice pracują w podmiotach leczniczych lub są bezpośrednio zaangażowani w walkę z  pandemią Covid-19 ( warunkiem jest wniosek rodziców ) . Proszę zgłaszać zapotrzebowanie  za pośrednictwem poczty elektronicznej – sekretariat@sp1.sieradz.eu lub dziennika elektronicznego.
 4. W okresie zawieszenia zajęć stacjonarnych szkoła umożliwia uczniom klas 8 konsultacje indywidualne lub w małych grupach . Zainteresowani proszeni są o zgłaszanie się za pośrednictwem dziennika elektronicznego ( wiadomość wysłana do wicedyrektora –  A. Spętana ). Termin konsultacji zostanie ustalony po zebraniu chętnych i podany do wiadomości uczniów/ rodziców.

Beata Adamiak

Nabór do przedszkola

23.03.2021. godz. 12:00 – publikacja wyników naboru

26.03. – 30.03.2021. – potwierdzenie woli rodziców przyjęcia do placówki dziecka zakwalifikowanego w wyniku rekrutacji

31.03.2021. godz. 12:00 – ogłoszenie listy dzieci przyjętych

Nabór do szkoły

23.03.2021. godz. 12:00 – publikacja wyników naboru

26.03. – 30.03.2021. – potwierdzenie woli rodziców przyjęcia do szkoły dziecka zakwalifikowanego w wyniku rekrutacji

31.03.2021. godz. 12:00 – ogłoszenie listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych

Nabór do szkół ponadpodstawowych:

www.lodzkie.edu.com.pl

(rekrutacja od 17 maja 2021r.)

WYDARZENIA SZKOLNE

Aktualności

JAK O NAS PISZĄ

Media o nas – najnowsze doniesienia

PROJEKTY

Projekty edukacyjne realizowane w roku szkolnym 2020/2021