AKTUALNOŚCI SZKOLNE

Bieżące informacje

                ZEBRANIA Z RODZICAMI

                           MAJ 2022

Klasy I-III

17 maja 2021r.(wtorek), godz. 16:00

platforma TEAMS

Klasy IV – VI

17 maja 2021r.(wtorek), godz. 17:00

platforma TEAMS

Klasy VI – VIII

16 maja 2021r. (poniedziałek), godz. 16:00

platforma TEAMS

Grupy przedszkolne

Spotkania indywidualne z nauczycielami według potrzeb

OBIADY –    MAJ 2022 r.

17 dni x 5 zł = 85 zł  (04-31.05.2022r. )

 WPŁATY NALEŻY DOKONAĆ W DNIACH 4 – 6.05.2022r.

(PROSZĘ UZWGLĘDNIĆ ODPISY ZA POPRZEDNI MIESIĄC PRZY WPŁACIE )

Wpłatę za obiady należy dokonywać na konto: 69 1020 4564 0000 5502 0095 3380

W tytule przelewu należy obowiązkowo wpisać: SP1 imię i nazwisko dziecka oraz klasę, do której uczęszcza.

Jedynka bierze udział w akcji Szkoła pamięta

WYDARZENIA SZKOLNE

Aktualności

JAK O NAS PISZĄ

Media o nas – najnowsze doniesienia

PROJEKTY

Projekty edukacyjne realizowane w roku szkolnym 2020/2021