Nr konta Rady Rodziców:

80 1240 3275 1111 0010 8779 7355

Komunikat z dnia 27.11.2020r.

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 im. Władysława Reymonta w Sieradzu informuje, że uczniowie klas I-VIII szkół podstawowych będą uczyć się w trybie zdalnym ( TEAMS) od 30.11.2020r. do 3.01.2021r.

W oddziałach przedszkolnych zajęcia odbywają się bez zmian ( zgodnie z planem, tryb stacjonarny, w szkole).

Proszę na bieżąco śledzić wiadomości, które będą pojawiały się w dzienniku elektronicznym, wszelkie problemy należy zgłaszać w pierwszej kolejności wychowawcom.

Ważne informacje

Biblioteka szkolna umożliwia uczniom/rodzicom wypożyczenie lektur zgodnie z podanym harmonogramem:

ul. Kościuszki 14: kl. 1-3 poniedziałek 15.30-17.00, kl. 4-5 środa 15.30-17.00, kl. 6 wtorek 15.30-17.00,

ul. Rycerska 4: kl. 7-8 czwartek 15.30-17.00.

Konsultacje z pedagogiem, psychologiem.

Uczeń zgłasza chęć kontaktu z pedagogiem/psychologiem wychowawcy, który umawia spotkanie lub zgłasza się bezpośrednio do pedagoga/psychologa za pomocą TEAMS.

Rodzic umawia spotkanie z pedagogiem/psychologiem telefonicznie 43 827 14 21 lub za pośrednictwem dziennika elektronicznego.

Godziny pracy :

Nauczyciel Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
Aleksandra Nieborak 8.00-8.50

9.50-12.40

13.30-14.50

8.00-9.50

10.45-13.40

8.00-9.50

10.45-14.40

8.00-8.50

9.50-12.45

13.30-14.15

9.00-1.40
Ewa Moskalik 8.00-11.00 8.00-11.00 9.00-11.00 8.30-11.30 ——–
Weronika Wawrzyniak 10.30-14.30 8.00-13.00 8.45-13.45 8.00-12.00 8.00-12.00

Uczniowie /rodzice umawiają się na konsultacje z danym nauczycielem za pośrednictwem dziennika elektronicznego. Dyżur nauczycieli w każdy wtorek w godz. 16.00-17.00 (TEAMS/dziennik elektroniczny).

Zajęcia pozalekcyjne (w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej), zajęcia rewalidacyjne odbywają się według dotychczasowego planu (TEAMS). Zajęcia na basenie prowadzone są podobnie jak wychowanie fizyczne –TEAMS.

Szkoła zapewnia funkcjonowanie świetlicy w szczególności dla uczniów, których rodzice są bezpośrednio zaangażowani w walkę z pandemią Covid-19 (proszę zgłaszać zapotrzebowanie na opiekę świetlicową za pośrednictwem poczty elektronicznej – sekretariat@sp1.sieradz.eu lub dziennika elektronicznego).

W okresie zawieszenia zajęć stacjonarnych szkoła umożliwia uczniom klas 8 konsultacje indywidualne lub w małych grupach , do 5 osób. Zainteresowani proszeni są o zgłaszanie się za pośrednictwem dziennika elektronicznego (wiadomość wysłana do wicedyrektora p. M. Pertkiewicz). Termin konsultacji zostanie ustalony po zebraniu chętnych i podany do wiadomości uczniów/ rodziców.

Beata Adamiak

102 rocznica odzyskania niepodległości przez Polskę

102 rocznica odzyskania niepodległości przez Polskę Z uwagi na to, iż w bieżącym roku szkolnym obchodzenie świąt narodowych w tradycyjny sposób jest utrudnione, zostały przesłane uczniom linki do dwóch filmów dotyczących historii...

Konkurs „Polski Wrzesień 1939 r.”

W dniu 20 października 2020 r. odbył się w naszej szkole Konkurs „Polski Wrzesień 1939 r.”, którego celem było pogłębienie wiedzy nt. bohaterskiej obrony Polaków oraz bestialstwa Niemców w wojnie obronnej 1939 roku. W zmaganiach o...

Wystawa rekonstrukcyjna Stowarzyszenia Historycznego „Strzelcy Kaniowscy”.

W październiku 2020 r. w Szkole Podstawowej nr 1 im. Władysława Reymonta zaprezentowana została wystawa zorganizowana przez Fundację „Słowem Pisane” we współpracy z Miastem Sieradz i Centrum Opus w Łodzi. Partnerem w projekcie było...

Projekty edukacyjne realizowane w roku szkolnym 2020/2021:

Apetyt na czytanie

By JedynkaOn 9 września 2018

Pisanie nie jest trudne

By JedynkaOn 9 września 2018

Zmagania z ortografią

By JedynkaOn 9 września 2018

Uwalnianie książek

By JedynkaOn 11 października 2018

Sprawnie liczę

By JedynkaOn 31 października 2018