AKTUALNOŚCI

Absolwenci

25 oraz 26 lutego do naszej świetlicy zaprosiliśmy gościa, absolwentkę naszej szkoły Patrycję Pawełczyk, która pokazała dzieciom jak udzielać pierwszej pomocy przedmedycznej, techniki samoobrony, elementy musztry oraz przeprowadziła warsztaty muzyczne. Patrycja gościła u nas w miesiącach letnich jednak nasza wzajemna współpraca okazała się ważna, dlatego postanowiliśmy po raz kolejny zaprosić osobę cieszącą się uznaniem wśród dzieci. Bardzo jesteśmy dumni, iż nasi absolwenci nie zapominają o nas i chętnie odwiedzają mury swojej pierwszej szkoły, tym samym dając nam dowód, iż nasza codzienna praca jest dla nich wartościową lekcją życia godną naśladowania.

Patrycja obecnie jest uczennicą ZSP w Warcie. Szkoła ta w wyniku porozumienia podjęła współpracę z Zarządem Wojewódzkim NSZZ Policjantów w Łodzi. Na mocy porozumienia uczniowie klas mundurowo-policyjnych mogą korzystać z cyklu spotkań z policjantami, rozwijać swoją tężyznę fizyczną, uczestniczyć w uroczystościach resortowych, brać udział w konkursach o tematyce policyjnej oraz poznawać praktyczną stronę pracy w policji. Zdobytą dotychczas wiedzą Patrycja podzieliła się z uczniami przebywającymi w świetlicy szkolnej.

Uczniowie z ogromnym zaangażowaniem uczestniczyli w zajęciach i pogadankach przygotowanych przez Patrycję. Cieszymy się, iż odwiedzają nas przedstawiciele klas policyjnych, gdyż jest to doskonała lekcja praktycznej nauki zawodu. Pragnę również dodać, iż taka forma zajęć dla uczniów jest nieocenioną formą pracy z dzieckiem w ramach orientacji zawodowej, która jest następnym etapem edukacji zawodowej.

W imieniu społeczności szkolnej oraz wszystkich wychowawców pracujących w świetlicy szkolnej dziękujemy za wizytę oraz zapraszamy wszystkich absolwentów naszej szkoły do odwiedzania nas i dzielenia się z nami swoją wiedzą i doświadczeniem.

Powrót