PROJEKTY

Apetyt na czytanie

Wnętrze biblioteki, regały z książkami

„Apetyt na czytanie”- akcja promująca czytelnictwo
wśród dzieci klas IV-VIII – rok szkolny 2019/2020.

Cele akcji:

  • promowanie czytelnictwa w szkole
  • rozbudzenie zainteresowania książką
  • sprawienie, aby czytanie stało się nawykiem i przyjemnością
  • umożliwienie uczniom obcowania z tekstami literackimi odwołującymi się do ich doświadczeń (literatura młodzieżowa)

Zasady akcji:

Nauczyciele język polskiego podczas omawiania lektury przeprowadzają test znajomości tekstu (na każdym poziomie; osoby odpowiedzialne za przygotowanie testów: IV – p. A. Kuras, V – p. J. Wawrzyniak, VI – p. S. Pokornowska, kl. VII — p.J. Majdzińska, kl.VIII – p. B. Adamiak). Nazwiska uczniów, którzy otrzymają z testu oceny: 5, 5+ lub 6 prezentowane są w gablocie.

Uwaga – uczniowie klas IV będą pisali listy dopiero w II półroczu roku szkolnego 2019/2020.

Osoby, których nazwiska pojawiły się najwięcej razy, otrzymują nagrodę na zakończenie roku szkolnego (na każdym poziomie).