AKTUALNOŚCI

Doradztwo zawodowe

10 września 2019 roku klasa 8 A korzystając z zaproszenia Pani Dyrektor Magdaleny Marciniak odwiedziła ZSP nr 2 w Sieradzu. Wizyta w placówce odbyła się w ramach planowania własnego rozwoju w kontekście wyboru przyszłego zawodu. Pani Dyrektor przedstawiła uczniom bogatą ofertę edukacyjną szkoły na poziomie liceum, edukacji w technikum oraz branżowej szkole I stopnia, jak również wizyty uczniów w pracowniach tj. salach, które są nieodłączną częścią praktycznej nauki zawodu. Po zakończonej wizycie uczniowie odwiedzili również pobliskie miejsca pracy, gdzie mogli uzyskać informacje o zaletach i trudnościach wykonywanych zawodów takich jak: konsultant klienta, pracownika reklamy, pracownik informacji kulturalnej.

16 października uczniowie klasy 8 B odwiedzili ZSP nr 1 w Sieradzu w ramach zajęć z doradztwa zawodowego promującego właściwy wybór przyszłego zawodu. Uczniów naszej szkoły powitał Pan Dyrektor Michał Kluba w obecności Pana Ireneusza Pietrusa doradcy zawodowego tejże placówki. Podczas wizyty uczniowie zapoznali się z bogatą ofertą edukacyjną, która pozwoli przyszłym uczniom na kształcenie się w wielu dziedzinach nauki, począwszy od edukacji na poziomie licealnym, technikum oraz branżowej szkoły I stopnia. Uczniowie mogli poznać praktyczną stronę edukacji wizytując w pracowniach i salach dydaktycznych. Wizyta zakończyła się wspólnym zdjęciem.

W ramach zajęć z doradztwa zawodowego oraz współpracy pomiędzy szkołami i zachęcania uczniów do wyboru właściwej dla nich szkoły ponadpodstawowej korzystając z zaproszenia, odwiedziła naszą szkołę oraz uczniów klas 8 absolwentka naszej szkoły Patrycja Pawełczyk. Patrycja jest obecnie uczniem Zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Wojsławicach na kierunki bezpieczeństwo wewnętrzne. Podczas wizyty w klasach ósmych Patrycja zapoznała uczniów z profilem szkoły do której uczęszcza oraz z wytycznymi, które muszą spełnić osoby, chcące uczyć się w tej placówce. Uczniowie mogli poznać również praktyczną cześć nauki w tejże szkole polegającej na mustrze oraz dyscyplinie, która w tym zawodzie jest niezwykle potrzebna. Po części praktycznej została przedstawiona naszej młodzieży prezentacja multimedialna promująca szkołę i zachęcająca uczniów do wyboru nauki w murach tej szkoły. Na zakończenie Patrycja rozdała uczniom ulotki informacyjne jak również korzystając z okazji odwiedziła pozostałych uczniów naszej szkoły w ramach warsztatów na temat bezpieczeństwa swojego oraz innych ludzi. Całość podsumowującej wizyty edukacyjnej została uwieńczona wizytą w świetlicy szkolnej, która sprawiła uczniom jak i wychowawcom ogromną radość.

Powrót