WRZESIEŃ

 • Rozpoczęcie roku szkolnego 2020/ 2021 – Uroczystość dla uczniów klas I – VIII, oddziału przedszkolnego i grup przedszkolnych
 • Pasowanie na pierwszoklasistę – Ślubowanie uczniów klasy pierwszej
 • Walki i bohaterstwo Polaków we wrześniu 1939 r. – Szkolny konkurs wiedzy
 • Strażnicy historii na start – Projekt z historii dla uczniów kl. II – VI
 • Szkoła bez tajemnic – Szkolny konkurs plastyczny
 • BohaterON – włącz historię  – Ogólnopolski projekt z historii dla uczniów kl. IV – VIII

PAŹDZIERNIK

 • Dzień Edukacji Narodowej – Uroczystość z okazji Dnia Edukacji Narodowej
 • Pasowanie na przedszkolaka – Uroczystość pasowania
 • Klasa z klasą – Szkolny konkurs promujący kulturalne zachowania się oraz właściwe postawy społeczne wobec innych osób
 • Najpiękniejszy Różaniec – Szkolny konkurs na najpiękniejszy różaniec wykonany dowolną techniką
 • Spelling Champion – Szkolny konkurs z języka angielskiego dla uczniów klas IV – V
 • Przyroda słowem malowana – Szkolny konkurs recytatorski dla uczniów klas IV – VIII
 • Walki nad Wartą 1939 r. – Szkolny  konkurs wiedzy
 • Zanikające zawody – Szkolny  konkurs plastyczny

LISTOPAD

 • Święto Niepodległości – Występ artystyczny
 • Konwencja Praw Dziecka – Audycja radiowa, okolicznościowa gazetka
 • Dzień Życzliwości – Konkursy i zabawy dla uczniów klas I – VIII, oddziału przedszkolnego i grup przedszkolnych
 • Mój pluszowy Miś – Przedszkolny konkurs plastyczny
 • Wiele kultur w jednym świecie – Szkolny konkurs wiedzy
 • Odzyskanie przez Polskę niepodległości – kształtowanie się granic Rzeczypospolitej – Szkolny konkurs wiedzy
 • English High Flier – Ogólnopolski Konkurs Języka Angielskiego – klasy V, VI, VII, VIII

GRUDZIEŃ

 •  Św. Jan Paweł II:
  – szkolny konkurs wiedzy dla klas VI – VIII
  – szkolny konkurs plastyczny dla klas 0 – V
 • Obchody Święta Patrona Szkoły –  Impreza okolicznościowa
 • Kartka świąteczna Christmas Card – Szkolny konkurs z języka angielskiego dla uczniów klas I
 • Dołącz do Mikołaja – Akcja charytatywna na rzecz potrzebujących dzieci
 • Jasełka bożonarodzeniowe – Przedstawienie dla wszystkich uczniów
 • Stroik świąteczny – szkolny konkurs na najpiękniejszy stroik
 • Udział Sieradza w walce o uzyskanie i utrzymanie niepodległości przez Polskę – Szkolny  konkurs wiedzy

STYCZEŃ

 • Powstanie styczniowe 1863 r. – Szkolny  konkurs wiedzy
 • Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy – udział w akcji charytatywnej
 • Zabawy noworoczne – Imprezy dla uczniów klas I–V, grup przedszkolnych i oddziału przedszkolnego oraz chętnych uczniów z klas VI – VIII

LUTY

 • Lubię Polskę – Szkolny konkurs dla klas I – VIII z wykorzystaniem programów komputerowych
 • Mój Idol – Szkolny konkurs dla klas I – VIII z wykorzystaniem programów komputerowych
 • Radość pisania– Powiatowy konkurs literacki dla uczniów klas IV-VIII
 • Pasowanie na czytelnika biblioteki szkolnej – Impreza dla uczniów klas I
 • Zimowy krajobraz – Szkolny konkurs fotograficzny dla klas I – VIII
 • Walki powstańcze 1863 r. na ziemi sieradzkiej – Szkolny  konkurs wiedzy

MARZEC

 • Kto ty jesteś?– Międzyszkolny  konkurs przyrodniczo – geograficzno – historyczny wiedzy o Polsce dla uczniów klas III i VIII
 • The Big Challenge – Internetowy Międzynarodowy Konkurs Języka Angielskiego dla uczniów klas V-VIII
 • Bajki przedstawione na kartach teatru kamishibai – Szkolny konkurs literacko-plastyczny dla uczniów klas I – III
 • Ortografik – Konkurs ortograficzny dla klas III
 • Walka podziemia niepodległościowego po II wojnie światowej – Szkolny  konkurs wiedzy
 • Wiosna wierszem malowana – Przedszkolny konkurs recytatorski

KWIECIEŃ

 • Polscy poeci dzieciom – Szkolny konkurs recytatorski dla klas I – III
 • Sieradz moim miastem – Szkolny konkurs plastyczny
 • W grupie raźniej – Szkolny konkurs plastyczny
 • Dzień Ziemi – Szkolny konkurs przyrodniczy Ziemia – moja planeta
 • Konstytucja 3 Maja – Akademia dla uczniów

MAJ

 • Co widzę, gdy myślę Irlandia/Kanada/Szkocja? – Szkolny konkurs językowo-plastyczny dla uczniów klas IV – VI
 • Konkurs pięknego czytania – Konkurs szkolny dla uczniów klas drugich
 • Ostatnie lata Rzeczypospolitej i uchwalenie Konstytucji 3 Maja – Szkolny konkurs wiedzy
 • Mały przedszkolak w obiektywie aparatu – Przedszkolny konkurs fotograficzny

CZERWIEC

 • Kardynał Stefan Wyszyński:
  – szkolny konkurs plastyczny dla kl. O – V
  – szkolny konkurs plastyczno – literacki dla uczniów kl. VI – VIII
 • Województwo łódzkie – Międzyszkolny  konkurs krajoznawczy
 • Zakończenie roku szkolnego 2020/2021 – Uroczystość dla uczniów klas I – VIII i oddziałów przedszkolnych

IMPREZY CYKLICZNE

 • Podaruj książkę, czasopismo bibliotece szkolnej – Akcja gromadzenia książek
 • Uwalniamy książki – Akcja propagująca czytelnictwo wśród uczniów i rodziców
 • Z książką za pan brat – Szkolny konkurs na najaktywniejszego czytelnika i na najaktywniej czytającą klasę
 • Zmagania z ortografią – Comiesięczna rywalizacja między klasami II-VIII
 • Pisanie nie jest trudne – Comiesięczne redagowanie dłuższych i krótszych form wypowiedzi pisemnych, rywalizacja między klasami III-VIII
 • Apetyt na czytanie – Akcja promująca czytelnictwo wśród dzieci, młodzieży i rodziców, konkursy czytelnicze na poziomach klas
 • Sprawnie liczę – Rywalizacja między klasami IV-VII w sprawnym liczeniu
 • Matematyczny as ósmych klas – Rywalizacja między uczniami klas VIII w rozwiązywaniu zadań (przygotowanie do testów kompetencji)
 • Lepsza Szkoła / język polski – Sprawdzanie wiedzy uczniów za pomocą specjalistycznych testów opracowanych przez wydawnictwo GWO; porównywanie ich osiągnięć z wynikami klas z całej Polski, klasy IV – VIII
 • Lepsza Szkoła / matematyka – Sprawdzanie wiedzy uczniów za pomocą specjalistycznych testów opracowanych przez wydawnictwo GWO; porównywanie ich osiągnięć z wynikami klas z całej Polski, klasy IV – VIII
 • My book – Szkolny projekt z języka angielskiego dla uczniów klas II i III
 • 7 – steps in English – Projekt z języka angielskiego  dla uczniów kl. VI – VIII