WRZESIEŃ

 • Rocznica wybuchu II wojny światowej – Udział pocztu sztandarowego w uroczystościach w Sieradzu-Męce
 • Rozpoczęcie roku szkolnego 2019/ 2020 – Uroczystość dla uczniów klas I – VIII, oddziału przedszkolnego
 • Pasowanie na pierwszoklasistę – Ślubowanie uczniów klasy pierwszej
 • Msza św. dla uczczenia poległych lotników oraz uroczystość pod pomnikiem w Kozach – Udział pocztu sztandarowego
 • Uroczystość związana z 80 rocznicą napaści ZSRR na Polskę –Udział pocztu sztandarowego
 • 44 Rajd „Szlakiem Walk nad Wartą 1939 r.” – Konkurs wiedzy
 • Uroczystość pod tablicą Szarych Szeregów – Udział pocztu sztandarowego
 • Dzień Chłopca – Imprezy oddziałowe, zabawa (IV – V)

PAŹDZIERNIK

 • Dzień Edukacji Narodowej – Montaż słowno-muzyczny
 • Przyroda słowem malowana – Szkolny konkurs recytatorski dla uczniów klas IV – VIII
 • Wiele kultur w jednym świecie – Szkolny konkurs wiedzy

LISTOPAD

 • Święto Niepodległości – Występ artystyczny
 • Co widzę, gdy myślę Wielka Brytania/Stany Zjednoczone? – Konkurs językowo-plastyczny dla uczniów klas V i VI
 • Kto ty jesteś? – Międzyszkolny konkurs przyrodniczo – geograficzno – historyczny wiedzy o Polsce dla uczniów klas III i VIII
 • Konwencja Praw Dziecka – Audycja radiowa, okolicznościowa gazetka
 • Dzień Życzliwości – Konkursy i zabawy dla uczniów klas I – VIII i oddziału przedszkolnego
 • Wizyta Jędrzeja Czarodzieja – Spotkanie z wróżkami i czarodziejami (I-III i O), zabawa IV – V

GRUDZIEŃ

 • Mikołajki – Imprezy oddziałowe
 • Obchody Święta Patrona Szkoły –  Impreza dla uczniów
 • Kartka świąteczna Christmas Card – konkurs dla uczniów klas I i II
 • Dołącz do Mikołaja – Akcja charytatywna na rzecz potrzebujących dzieci
 • Jasełka bożonarodzeniowe – Przedstawienie dla wszystkich uczniów

STYCZEŃ

 • Zabawy noworoczne – Imprezy dla wszystkich uczniów

LUTY

 • Zawody ratujące życie – Szkolny konkurs dla klas I – VIII z wykorzystaniem programów komputerowych
 • Św. Jan Paweł II (w stulecie urodzin) – Konkursy szkolne (wiedzowe i plastyczne) o św. Janie Pawle II
 • Radość pisania– Powiatowy konkurs literacki dla uczniów klas IV-VIII
 • Pasowanie na czytelnika biblioteki szkolnej – Impreza dla uczniów klas I

MARZEC

 • Dzień Kobiet – Imprezy oddziałowe
 • Dzień Żołnierzy Wyklętych – Udział pocztu sztandarowego
 • Piknik patriotyczny w Orle BiałymUdział pocztu sztandarowego
 • Pocztówka do Królowej – Konkurs języka angielskiego dla uczniów klas IV
 • Ortografik – Konkurs ortograficzny dla klas III
 • Pierwszy Dzień Wiosny – Impreza dla uczniów kl. I – III i oddziału przedszkolnego. Zabawy sportowe na wesoło dla uczniów klas IV – VV, potyczki sportowe dla klas VI – VIII

KWIECIEŃ

 • The Big Challange – Konkurs dla uczniów klas VII i VIII
 • Kartka wielkanocna Easter Card – Konkurs dla uczniów klas III
 • Dzień Ziemi – Zabawy i konkursy dla uczniów klas I- III i oddz. przedszkolnego
 • 45 Rajd Powstańców 1863 r. „Śladami Łuki Bakowicza” – Konkurs wiedzy nt. powstania styczniowego, znajomości trasy rajdu, życiorysu T. Goździkiewicza oraz treści książki „Sprawy Łuki Bakowicza”
 • Konstytucja 3 Maja – Akademia dla uczniów
 • Polscy poeci dzieciom – Konkurs recytatorski dla uczniów kl. I – III
 • Mistrz matematyki – Szkolny konkurs matematyczny dla uczniów klas II – VIII

MAJ

 • Rajd „Przyroda uczy najpiękniej” – Konkurs wiedzy
 • Konkurs wiedzy nt. integracji europejskiej oraz UE
 • Konkurs pięknego czytania – Konkurs szkolny dla uczniów klas drugich
 • Superjedynki – Szkolny konkurs piosenki
 • Dzień Matki – Imprezy oddziałowe

CZERWIEC

 • Dzień Dziecka – Impreza klasowe
 • „Wiesz skąd jesteś – wiesz kim jesteś” –Konkurs międzyszkolny, krajoznawczy dot. województwa łódzkiego
 • Zakończenie roku szkolnego 2019/2020 – Uroczystość dla uczniów klas I – VIII i oddziałów przedszkolnego

IMPREZY CYKLICZNE

 • Podaruj książkę, czasopismo bibliotece szkolnej – Akcja gromadzenia książek
 • Zmagania z ortografią – Comiesięczna rywalizacja między klasami II-VII
 • Uwalniamy książki – Akcja propagująca czytelnictwo wśród uczniów i rodziców
 • Pisanie nie jest trudne – Comiesięczne redagowanie dłuższych i krótszych form wypowiedzi pisemnych, rywalizacja między klasami III-VII
 • Z książką za pan brat – Szkolny konkurs na najaktywniejszego czytelnika i na najaktywniej czytającą klasę
 • Apetyt na czytanie – Akcja promująca czytelnictwo wśród dzieci, młodzieży i rodziców, konkursy czytelnicze na poziomach klas
 • Sprawnie liczę – Rywalizacja między klasami IV-VII w sprawnym liczeniu
 • Lepsza Szkoła / język polski – Sprawdzanie wiedzy uczniów za pomocą specjalistycznych testów opracowanych przez wydawnictwo GWO; porównywanie ich osiągnięć z wynikami klas z całej Polski
 • Lepsza Szkoła / matematyka – Sprawdzanie wiedzy uczniów za pomocą specjalistycznych testów opracowanych przez wydawnictwo GWO; porównywanie ich osiągnięć z wynikami klas z całej Polski