AKTUALNOŚCI

Porządkowanie grobów

Każdego roku przed dniem 1 listopada uczniowie Szkoły Podstawowej nr 1 w Sieradzu porządkowali groby. W tym roku także, w dniu 29 października uczniowie z klas VIII a i VIII b wraz z opiekunami wybrali się na cmentarz. Uprzątnęli groby Polaków, którzy swą postawą dowiedli, że Ojczyzna nie jest dla nich tylko słowem, które można wypowiadać w różnych sytuacjach, lecz, że w ich systemie wartości zajmuje miejsce poczesne, a Polska i polskość warte są najwyższej ceny – ceny życia.

Odwiedzanie cmentarzy, dbanie o groby, pomniki i mogiły to piękny sposób przekazywania wiedzy nie tylko o korzeniach rodzinnych, ale i narodowych. Ważna być powinna dla nas odpowiedź na pytanie, kim jesteśmy w kontekście wiedzy o tym, skąd pochodzimy. Dlatego też młodzieży należy wskazywać wzorce osobowe godne szacunku, podziwu i pamięci.

I tym razem tak też się stało, gdyż uczniowie dowiedzieli się o tych, którzy w szczególnych, tragicznych dla ojczyzny i narodu okolicznościach, broniąc tych wartości, w które wierzyli, zginęli śmiercią żołnierza, śmiercią męczeńską.

Jest to przykład łączenia teraźniejszości z przeszłością i przyszłością. Być może kiedyś któryś z dzisiejszych piętnastolatków będzie opowiadał swoim uczniom o tych samych bohaterach, o których słyszał pewnego październikowego dnia jako uczeń sieradzkiej „Jedynki”.

Powrót