OPŁATY

RADA RODZICÓW

Wysokość składki na Radę Rodziców w roku szkolnym 2020/2021 zostanie podana w późniejszym terminie.

Wpłat prosimy dokonywać wpłat na konto:
Nr konta RR 80 1240 3275 1111 0010 8779 7355

Składka może być płatna w dwóch ratach w sekretariacie lub u wychowawcy.

Dziękujemy za terminowe wpłaty!

KALENDARIUM

Kalendarz roku szkolnego 2020/2021

Zajęcia dydaktyczno-wychowawcze odbywają się przez 5 dni w tygodniu od poniedziałku do piątku.

Rok szkolny dzieli się na 2 półrocza:

  • I półrocze – od 1 września 2020r. do 22 stycznia 2021r. (piątek)
  • II półrocze – od 1 lutego 2020r. do 25 czerwca 2021r.

I półrocze

1 września 2020r. (wtorek) – rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolnym 2020/2021

9 września 2020r. (środa) – zebrania organizacyjne z rodzicami uczniów oddziałów 6-8 i rodzicami dzieci grup przedszkolnych dla 3-latków i 4-latków (budynek  przy ul. Rycerskiej 4)

10 września 2020r. (czwartek) – zebrania organizacyjne z rodzicami uczniów oddziałów 0-5 (budynek  przy ul. Kościuszki 14)

14 października 2020r. (środa) – Dzień Edukacji Narodowej  (dzień wolny od zajęć dydaktycznych)

20 października 2020r. (wtorek)   – Dzień Otwartej Szkoły (budynek przy ul. Kościuszki 14)

11 listopada 2020r. (środa) – Narodowe  Święto Niepodległości (dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych)

16 grudnia 2020r.  (środa)  – zebrania z rodzicami uczniów oddziałów 6-8 i rodzicami dzieci grup przedszkolnych dla 3-latków i 4-latków (budynek  przy ul. Rycerskiej 4)

17 grudnia 2020r. (czwartek) –  zebrania z rodzicami uczniów oddziałów 0-5 (budynek  przy ul. Kościuszki 14)

Informacja dotycząca osiągnięć uczniów:

do 21 grudnia 2020r. wychowawcy informują rodziców o przewidywanych śródrocznych ocenach niedostatecznych uczniów oddziałów 4-8 oraz o niezadowalającym poziomie osiągnięć edukacyjnych i zachowania uczniów klas 1-3

23 grudnia – 31 grudnia 2020r. – zimowa przerwa świąteczna

4 stycznia– 17 stycznia 2021r. – ferie zimowe

26 stycznia 2021r. (wtorek) – wywiadówka (oddziały 0-5; budynek przy ul. Kościuszki 14)

27 stycznia 2021r. wywiadówka (oddziały 6-8; budynek przy ul. Rycerskiej 4)

 

II półrocze

1 kwietnia – 6 kwietnia 2021r. – wiosenna przerwa świąteczna

13 kwietnia 2021r. (wtorek)   – Dzień Otwartej Szkoły (budynek przy ul. Kościuszki 14)

3 maja 2021r. (poniedziałek) – Święto Konstytucji 3 Maja (dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych)

25-27 maja 2021r. (wtorek, środa, czwartek) – egzamin ósmoklasisty

3 czerwca 2021r. – Boże Ciało (dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych)

Informacja dotycząca osiągnięć uczniów:

do 17 maja 2021r. wychowawcy informują rodziców o przewidywanych rocznych ocenach niedostatecznych uczniów oddziałów 4-8 oraz o niezadowalającym poziomie osiągnięć edukacyjnych i zachowania uczniów oddziałów 1-3

do 31 maja 2021r. wychowawcy informują rodziców o przewidywanych ocenach rocznych z poszczególnych przedmiotów i ocenie z zachowania uczniów oddziałów 4-8  oraz przewidywanej ocenie opisowej uczniów oddziałów 1-3

26 maja 2021r. (środa) – wywiadówka (oddziały 6-8 w budynku przy ul. Rycerskiej 4)

27 maja 2021r. (czwartek) – wywiadówka (oddziały 0-5 w budynku przy ul. Kościuszki 14)

 8 czerwca 2021r. (wtorek) – zebranie z rodzicami dzieci, które rozpoczynają naukę w roku szkolnym 2021/2022

25 czerwca 2021r. (piątek) – zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych

26 czerwca – 31 sierpnia 2021r. – ferie letnie

DO POBRANIA

Wykaz podręczników na rok 2020/2021