RADA RODZICÓW

Wysokość składki na Radę Rodziców  w roku szkolnym 2020/2021 zostanie podana w późniejszym terminie.

Wpłat prosimy dokonywać wpłat na konto:
Nr konta RR 80 1240 3275 1111 0010 8779 7355

Składka może być płatna w dwóch ratach w sekretariacie lub u wychowawcy.

Dziękujemy za terminowe wpłaty!

WYKAZ PODRĘCZNIKÓW 2020/2021