AKTUALNOŚCI

Spotkanie z ks. Isakowiczem – Zaleskim

W dniu 3 marca 2020 r. grupa uczniów ze Szkoły Podstawowej nr 1 im. Władysława Reymonta wzięła udział w wycieczce do Łasku, gdzie zwiedziła łaską kolegiatę oraz znajdujący się w niej skarbiec. Wejście do skarbca możliwe było dzięki uprzejmości przewodnik Pani Magdaleny Binkowskiej, która oznajmiła, iż tę część kolegiaty mogą zwiedzać tylko „wybrani”. Tak więc, zostaliśmy potraktowani nadzwyczaj wyjątkowo. W kolegiacie łaskiej na szczególną uwagę zasługuje alabastrowa figurka Matki Boskiej, którą podarował papież Leon X fundatorowi kościoła prymasowi Polski Janowi Łaskiemu Starszemu w roku 1515.

W Łaskim Domu Kultury uczniowie „jedynki” spotkali się z ks. Tadeuszem Isakowiczem – Zaleskim, duchownym obrządków łacińskiego i ormiańskiego, znanym orędownikiem sprawy ludobójstwa Ormian dokonanym przez Turków w czasie I wojny światowej oraz ludobójstwa Polaków na Wołyniu. Ksiądz Isakowicz – Zaleski prowadzi Fundację im. Brata Alberta, działa na rzecz niepełnosprawnych. Organizował konwoje humanitarne do krajów objętych wojną, współpracując z PAH Janiny Ochojskiej. Uczestniczył w wielu programach telewizyjnych, wydał znaczną ilość publikacji, m.in. nt. aktów ludobójstwa oraz konieczności lustracji wśród księży, którzy współpracowali z bezpieką, za co był niejednokrotnie „przywoływany do porządku” przez hierarchów Kościoła.

Ksiądz wyraził chęć przyjazdu do naszej szkoły.

https://www.facebook.com/pg/LaskiUTW/posts/

Powrót