GODZINY OTWARCIA

Świetlica czynna od poniedziałku do piątku w godz. 6.30 – 16.30

Świetlica wita was,
Tu szybko mija czas.
Radosny uśmiech dzieci,
Jak ptak ku słońcu leci.
Na twarzach uśmiech promienny,
Dla nas jest zawsze bezcenny.
Więc przyjdź do naszej świetlicy,
Najweselszej w okolicy!

Śmieszny rysunek wesołych dzieci trzymających się za ręce

Celem świetlicy jest zapewnienie uczniom zorganizowanej opieki wychowawczej umożliwiającej wszechstronny rozwój osobowości poprzez rozbudzanie zainteresowań, uzdolnień i umiejętności.

Wakacje

Animacja video

9 czerwca obchodzimy Dzień Przyjaciela

DZIEŃ PRZYJACIELA – YouTube

Dzień Dziecka

Animacja video

Dzień Matki

Animacja video

Konkurs plastyczny Sieradz moim miastem

Święta majowe w świetlicy:
1 maja: Święto Pracy,
2 maja: Dzień Flagi,
3 maja: Rocznica Uchwalenia Konstytucji
3 maja

Warsztat piękna

Animacja video

Wiosna w naszej szkole

Animacja video
Prace dzieci wykonane z okazji dnia 8 marca

8 marca

Prace naszych uczniów wykonane na dzień kobiet

Zdjęcia dzieci z okazji walentynek

Walentynki

Maski wykonane przez naszych uczniów z okazji walentynek

Uczeń uczęszczający do świetlicy ma prawo do:

Stałej opieki wychowawczej.
Bezpieczeństwa, ochrony przed przemocą fizyczną i psychiczną.
Ochrony i poszanowania godności.
Życzliwego i podmiotowego traktowania.
Pomocy w nauce.
Uczestnictwa w życiu świetlicy.
Korzystania z wyposażenia świetlicy zgodnie z jego przeznaczeniem.

Uczeń przybywający w świetlicy ma obowiązek:

Dbać o ład i porządek w świetlicy.
Dbać o zdrowie i bezpieczeństwo swoje i kolegów.
Szanować mienie świetlicy.
Brać udział w pracach na rzecz szkoły i świetlicy.
Zgłaszać nauczycielowi świetlicy przybycie i wyjście ze świetlicy.
Bezwzględnie przestrzegać regulaminu świetlicy.

INFORMACJE

Informacje dla rodziców

Wyprawka do świetlicy:

 • Papier ksero
 • Kubki jednorazowe
 • Chusteczki higieniczne
 • Ręcznik papierowy
 • 2 opakowania plasteliny
 • Mazaki sucho- ścieralne do tablicy

Wychowawcy świetlicy:

 • Kamila Jagoda,
 • Anna Cieślak,
 • Ewelina Kolasińska,
 • Julita Stanisławska,
 • Krzysztof Błażejak,
 • Paweł Kluba