AKTUALNOŚCI

Tydzień Kariery

22.10.2019r. uczniowie klas ósmych odwiedzili Bibliotekę Pedagogiczną w Sieradzu w ramach Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery pod hasłem Pasja Profesja Powołanie. Jest to akcja o zasięgu ogólnokrajowym zainicjonowana przez Stowarzyszenie Doradców Szkolnych i Zawodowych. Celem tej akcji jest propagowanie świadomych wyborów edukacyjnych oraz zachęcanie do planowania kariery zawodowej. Działania kierowane są przede wszystkim do osób młodych, które stoją przed poważnymi decyzjami dotyczącymi swojej przyszłości zawodowej. Zaproszeni prelegenci w tegorocznej edycji to przedstawiciel biura podróży, przedstawiciel z ramienia służby więziennej oraz przedstawiciel-kierownik-doradca zawodowy Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Sieradzu. Uczniowie mogli zapoznać się ze specyfiką pracy, gratyfikacjami za wykonywaną pracę, korzyściami płynącymi z danej dziedziny pracy jak również z nielicznymi trudnościami, które są nieodłączną częścią pracy w wielu zawodach. Całość wykładów zakończona została przez zaproszonego doradcę zawodowego krótkim podsumowaniem i zachętą poszukiwania swojej drogi zarówno edukacyjnej jaki i zawodowej.

Powrót