WYMAGANIA EDUKACYJNE

Czyli co trzeba umieć aby otrzymać konkretną ocenę (pliki do pobrania)

* ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który nie spełnia wymagań na ocenę dopuszczającą