MEDIA O NAS

Z wizytą w magistracie

Gdzie zamawiamy dowody osobiste, gdzie są nasze akty urodzenia czy gdzie obradują miejscy radni – tego dowiedzieli się uczniowie Szkoły Podstawowej nr 1 w Sieradzu podczas swojej wycieczki po Urzędzie Miasta Sieradza.

Czternaścioro dzieci z SP 1 w Sieradzu w ramach zajęć świetlicowych poznało prace Urzędu. Odwiedzili m.in. Urząd Stanu Cywilnego i salę obrad Rady Miejskiej w Sieradzu. W tej ostatniej przeprowadzili próbną sesję. podczas której podjęli uchwałę o przeznaczeniu dodatkowych środków na zakup zabawek do swojej świetlicy. 12 „radnych” było za, jeden się sprzeciwił, a jeden wstrzymał od głosu. Swoją „samorządową” podróż po urzędzie uczniowie zakończyli spotkaniem z Sekretarzem Miasta Sieradza Jarosławem Trojanowskim, który opowiedział im o swojej pracy i pokazał gabinet Pawła Osiewały – Prezydenta Miasta Sieradza.

Źródło: sieradz.eu

Powrót