AKTUALNOŚCI

Zdrowe odżywianie

Program profilaktyczno-edukacyjny „Zdrowe odżywianie” skierowany jest do młodzieży
z klas VI szkół podstawowych z terenu miasta Sieradza.

Celem programu jest promowanie aktywnego stylu życia i prawidłowego zdrowego odżywiania poprzez edukację profilaktyczną.

Program finansowany  jest w całości przez Urząd Miasta Sieradz.

Powrót