DLA PRACOWNIKÓW

Rok szkolny 2020/2021

  • Osoba uprawniona do korzystania z ZFŚS zobowiązana jest do 31 marca danego roku złożyć oświadczenie o dochodach za poprzedni rok kalendarzowy
    (Pobierz edytowalny załącznik nr 2).
    Oświadczenie złożone w bieżącym roku traci ważność 31 marca następnego roku.
  • Wniosek o przyznanie świadczenia na wypoczynek organizowany we własnym zakresie.
    (Pobierz edytowalny wniosek)